Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khách quan khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên… Vậy khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần lưu ý những thông tin gì? Bài viết dưới đây của Luật Tuệ An sẽ tư vấn cho quý khách hàng thông tin cần thiết khi cần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019

Các trường hợp phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể các trường hợp doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó là:

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty;
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế,…
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thì tùy từng trường hợp và nội dung thay đổi mà doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên;
 • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Thẩm quyền giải quyết

Về thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thuộc Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể là Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc trong trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty thì thực hiện tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Trình tự thực hiện

        Về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm 3 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần căn cứ vào nội dung cụ thể cần đăng ký thay đổi của công ty mình mà chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng điện tử là cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiêp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 3: Nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau thời hạn từ 3-5 ngày làm việc kể từ khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ thay đổi đăng ký được giải quyết và doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Thời hạn giải quyết

Theo quy định Luật doanh nghiệp, thời gian xử lý hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc sau ngày nhận hồ sơ thay đổi hợp lệ. Và ngày hẹn trả kết quả được ghi rõ trên Giấy biên nhận.

Lệ phí giải quyết

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) là 50.000đ /lần và Lệ phí công bố khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp là 100.000đ.

Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính thì được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cũng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Những lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp thay đổi một nội dung trong đăng ký doanh nghiệp có thể dẫn đến rất nhiều yếu tố khác liên quan đến doanh nghiệp thay đổi theo. Vì vậy nên khi công ty quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề như sau:

 • Khi thay đổi tên doanh nghiệp: doanh nghiệp cần chú ý chọn tên mới của doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký. Đồng thời cũng cần xem lại việc thiết kế lại nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu và thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp cho phù hợp với tên mới. Ngoài ra khi thay đổi tên công ty, còn liên quan đến một số thủ tục như: Khắc lại con dấu pháp nhân; Thông tin doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận hoạt động của địa điểm, chi nhánh, Văn phòng đại diện; Thông tin chứ ký số; hóa đơn; Thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng; Các hợp đồng, văn bản với đối tác; Các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh: Giấy phép lữ hành, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép vận tải, Văn bằng nhãn hiệu, …; Làm lại biển công ty và treo tại địa chỉ trụ sở chính….
 • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty: doanh nghiệp cần lựa chọn một địa điểm mới phù hợp để làm trụ sở chính như địa chỉ được xác định cụ thể, rõ ràng để có thể liên lạc qua dịch vụ bưu chính. Trong trường hợp không thể liên lạc được với doanh nghiệp bằng trụ sở chính, doanh nghiệp có thể bị khóa mã số thuế. Ngoài ra, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt tại chung cư có chức năng để ở. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp không cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đặt tại căn hộ nhà chung cư không có chức năng thương mại bởi vì những căn hộ này không có chức năng kinh doanh. Nếu doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở chính khác quận phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế tại chi Cục thuế hiện tại. Sau khi có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của chi Cục thuế cũ, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Khi thay đổi cơ cấu vốn góp, cơ cấu thành viên: doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề sở hữu vốn tối thiểu để trở thành người đại diện pháp luật hoặc trường hợp tăng thêm thành viên góp vốn thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật: doanh nghiệp cần lưu ý về các trường hợp không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp như: Trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế thì doanh nghiệp không được thay đổi người đại diện theo pháp luật; Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì cũng không thể đăng ký làm người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp; Cá nhân từng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì cũng không được làm người đại diện pháp luật mới cho công ty. Mặt khác, người đại diện là người đi thuê công ty cần lưu giữ Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm với người đại diện mới. Trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp làm thay đổi nội dung điều lệ thì trong biên bản họp phải ghi rõ nội dung được thay đổi trong điều lệ doanh nghiệp. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cần lưu ý việc thay đổi đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng, thông báo việc thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm. Đối với doanh nghiệp có giấy phép con liên quan đến thông tin người đại diện thì phỉ làm thủ tục thay đổi cho phù hợp với thông tin người đại diện mới. Khi thay đổi người đại diện có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng…..

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài liên quan:

 1. Thủ tục thông báo tạm dừng hoạt động địa điểm kinh doanh
 2. Thành lập chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh
 3. Thành lập chi nhánh công ty
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay