Thủ tục thành lập hộ kinh doanh mới nhất năm 2021

        Hiện nay, nhiều cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh để sản xuất, kinh doanh nhưng chưa nắm rõ các quy định về hộ kinh doanh. Hiểu được nhu cầu này, Luật Tuệ An sẽ hỗ trợ giúp bạn một cách tốt nhất các thủ tục đăng ký thành lập Hộ kinh doanh mới nhất năm 2021.

Căn cứ pháp lý 

 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký Doanh nghiệp

Hộ kinh doanh là gì?

Cùng với doanh nghiệp tư nhân và các loại hình công ti, hộ kinh doanh cũng là một trong các chủ thể kinh doanh khá quen thuộc trên thị trường. Vậy khái niệm Hộ kinh doanh được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký Doanh nghiệp thì: “ Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.”

Từ khái niệm trên, chúng ta có thể thấy một số đặc điểm pháp lý của Hộ kinh doanh như:

 •      Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ
 •      Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với   hoạt động kinh doanh của hộ
 •      Hộ kinh doanh là một chủ thể kinh doanh không phải là doanh nghiệp.

Có thể thấy hộ kinh doanh có những đặc trưng riêng tạo nên những ưu điểm riêng biệt của mô hình hộ kinh doanh so với các mô hình kinh doanh khác. Cũng chính vì thế mà nhiều người đã lựa chọn đây là mô hình kinh doanh đầu tiên để khởi nghiệp.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh mới nhất năm 2021
Thủ tục thành lập hộ kinh doanh mới nhất năm 2021

Quyền thành lập Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có nhiều điểm ưu việt như vậy nhưng những ai mới có quyền thành lập hộ kinh doanh ?

Theo quy đinh tại Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì chủ thể thành lập hộ kinh doanh phải là cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự trừ các trường hợp sau đây:

       “a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

        b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

        c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mặt khác, mỗi cá nhân, thành viên hộ kinh doanh nêu trên chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc, đồng thời không được là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Ngoài ra để được thành lập, hộ kinh doanh còn phải đáp ứng yêu cầu về ngành kinh doanh. Theo quy định của pháp luật thì hộ kinh doanh được tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì hộ kinh doanh được quyền kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Để thành lập hộ kinh doanh, quý khách hàng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ,bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 •  Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Về thủ tục thành lập hộ kinh doanh, bao gồm các bước dưới đây:

 • Bước 1: Tham khảo thông tin chuẩn bị các thông tin cơ bản của hộ kinh doanh: Tên hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh, … Các thông tin này sẽ được Luật Tuệ An tư vấn cụ thể bên dưới.
 • Bước 2: Soạn thảo hồ sơ hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh doanh cần chuân bị đầy đủ các hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định ở trên.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh sẽ tùy thuộc vào từng tỉnh thành phố có quy định khác nhau. Nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tại Hà Nội sẽ nộp hồ sơ bản điện tử qua trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn.  Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.      Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Bước 4: Nhận kết quả: Hộ kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Về lệ phí giải quyết thủ tục thành lập hộ kinh doanh, thông thường là 100.000 đồng tiền lệ phí nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Lưu ý cần biết để tránh rủi ro trong thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh

Để việc thành lập hộ kinh doanh được thành công, nhanh chóng, trước khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, quý khách hàng cần lưu ý về một số vấn đề như sau:

        Về đối tượng được đăng ký

Đối tượng đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải đáp ứng một số điều kiện như phải là cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định pháp luật. Đồng thời không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

        Về cách đặt tên hộ kinh doanh

Cách đặt tên cho hộ kinh doanh cũng cần lưu ý một số điểm như: Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: Loại hình “Hộ kinh doanh” +Tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng của hộ kinh doanh được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.  Trong tên riêng của hộ kinh doanh không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức,thuần phong mỹ tục của dân tộc và không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”. Và cuối cùng, tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh khác đã đăng ký trong phạm vi huyện.

       Về địa điểm đăng ký hộ kinh doanh

Để được thành lập, hộ kinh doanh phải đăng ký địa điểm kinh doanh trong đơn đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Theo đó, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.(Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

       Về số lượng lao động của hộ kinh doanh

Trước đây, theo quy định cũ thì số lượng lao động của hộ kinh doanh bị giới hạn là 10 người, nếu trên 10 người thì phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay theo quy định tại Nghị định 01/2021 thì không còn quy định cụ thể số lượng lao động cụ thể của hộ kinh doanh. Như vậy sô lượng lao động của hộ kinh doanh không bị giới hạn là 10 người nữa.

         Về vốn điều lệ để thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định pháp luật hiện nay thì không có quy định về số vốn điều lệ tối đa hay tối thiểu khi thành lập hộ kinh doanh cá thể. Việc đăng ký số vốn điều lệ bao nhiêu là tuỳ thuộc vào khả năng và quyết định của chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên chủ hộ kinh doanh cũng nên đăng ký vốn điều lệ ở mức vừa phải so với khả năng tài chính của mình.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về Thành lập hộ kinh doanh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài liên quan:

 1. Thủ tục thông báo tạm dừng hoạt động địa điểm kinh doanh
 2. Thành lập chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh
 3. Thành lập chi nhánh công ty
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay