Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo, thương hiệu

 Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, logo thương hiệu có thể hạn chế và ngăn chặn việc khai thác bừa bãi, chụp giật, đánh cấp, sao chép, làm giả …. các thành quả đầu tư sáng tạo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho cá nhân và doanh nghiệp. Các tài sản về trí tuệ thì dễ bị xâm phạm vì vậy cần phải đăng ký bảo hộ để được nhà nước bảo vệ từ đó có thể khai thác và phát triển nhãn hiệu riêng để thu lợi về tài chính. Dưới đây, Luật Tuệ An cung cấp kiến thức về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo thương hiệu

Việc tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Vì dữ liệu đăng ký bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ được cập nhật hàng ngày nên trước khi đăng ký nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu thì nên tra cứu trước xem có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký không? Nếu không trùng thì mới tiến hành bảo hộ.

+ Thời gian tra cứu: từ 3 đến 5 ngày làm việc sẽ có kết quả
+ Hồ sơ cần thiết để tra cứu: hình ảnh hoặc logo kèm theo nhóm sản phẩm hàng hóa dự định bảo hộ
+ Phí tra cứu: 500.000 đồng/1 nhãn
+ Mọi cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước muốn bảo hộ độc quyền nhãn hiệu của mình để không bị xâm phạm đều có thể nộp đơn.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, thời gian bảo hộ và phí dịch vụ

Hồ sơ cần cung cấp:  
1. Đơn đăng ký do Luật Tuệ An soạn thảo
2. 12 nhãn chiều rộng 8 cm x chiều dài 8cm có thể in mầu hoặc đen trắng
3. Nhóm sản phẩm hàng hóa dịch vụ dự định bảo hộ
Phí dịch vụ: 3.000.000 đồng/1 nhóm sản phẩm hàng hóa dịch vụ đã bao gồm lệ phí nhà nước.
Thời gian thực hiện:
+ Thời hạn thẩm định về mặt hình thức: từ 01-02 tháng đầu sẽ xem xét và gửi thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận đơn. Nếu hợp lệ sẽ cho đăng công bố đơn, nếu không hợp lệ sẽ thông báo sửa đơn theo hướng dẫn cụ thể.
+ Thời hạn công bố đơn: sau 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp thuận
+ Thời hạn thẩm định nội dung: sau 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Sau thời gian đăng công bố Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện thì cấp văn bằng bảo hộ.
Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng, khi cấp văn bằng bảo hộ thì nộp thêm 360.000 lệ phí cấp văn bằng.
Trên thực tế: thời gian xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng hoặc từ chối cấp văn bằng thông thường kéo dài từ 24- 36 tháng.
Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu: Nhãn hiệu đươc bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo, thương hiệu
Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo, thương hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc
2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu độc quyền, logo, thương hiệu:

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu độc quyền, logo, thương hiệu

1. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;
 • Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;
 • Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;
 • Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;
 • Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;
 • Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;
 • Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo, thương hiệu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Số 11b ngõ 110 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay