Sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trước thời điểm Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ; Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ; khách hàng có thể chủ động tiến hành hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Vậy thủ tục để sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có phức tạp không? Thông qua bài viết này của Luật Tuệ An khách hàng sẽ biết được câu trả lời.

Căn cứ pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010;

2. Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

– Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Vì hai thủ tục sửa đổi, bổ sung; tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là hai thủ tục riêng biệt nên trong bài viết này  thì Luật Tuệ An sẽ triển khai từng vấn để một.

Sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

 Vấn đề thứ nhất, ta đi vào thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp:

Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ:

+ Sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn;

+ Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn;

+ Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn.

Nếu như việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

  • 02 Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
  • Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi, bổ sung (Đặc biệt, đối với yêu cầu sửa đổi nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi kèm theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể: 04 Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả sở hữu công nghiệp. Đồng thời, việc sửa đổi không được mở rộng phạm vi bảo hộ đã được bộc lộ nêu trong đơn).
  • Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu sửa đổi đơn nộp thông qua bên thứ ba)

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí thuộc trường hợp sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối tượng nêu trong đơn (cụ thể, bộ ảnh chụp/bản vẽ, bản mô tả) thì đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định theo từng đối tượng.

Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: 02 tháng

 Vấn đề thứ hai, ta đi vào thủ tục tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp:

Tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn (tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách).

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

Hồ sơ tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 

  • 02 Tờ khai đăng ký sở hữu công nghiệp
  • 01 Bản mô tả sở hữu công nghiệp;
  • Văn bản đề nghị tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;
  • Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua bên thứ ba);

Thời hạn xử lý tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về Sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệpNếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Sở hữu trí tuệ, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

 

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay