Lưu thông hàng hóa

Cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến hoạt động công bố sản phẩm, lưu thông hàng hóa trong nước và cấp giấy phép cho các sản phẩm nhập khẩu lưu thông tại thị trường Việt Nam.
Công bố sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa
Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước
Cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Công bố thông tin sản phẩm thực phẩm bổ sung nhập khẩu
Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
Công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu
Công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Công bố sử dụng dấu định lượng
Công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung
Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định
Công bố lưu hành giống cây trồng
Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015, 22000:2018, 14001:2015, 13485:2016, 45001:2018, 27001
Cấp giấy chứng nhận HACCP

Mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã vạch Việt Nam
Đăng ký mã vạch Quốc Tế
Chấm dứt hoạt động mã vạch
Cấp lại mã vạch

Quảng cáo

Thông báo hoạt động khuyến mại
Cấp Giấy phép thi công lắp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài

Câu hỏi thường gặp

Giấy chứng nhận ISO là gì? Có mấy loại giấy chứng nhận ISO?
Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018 có phải đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không?
Tổ chức nào cấp mã vạch ở Việt Nam?
Công ty tôi phân phối sản phẩm là thực phẩm chức năng nhập khẩu thì có cần giấy phép quảng cáo không?