Các loại giấy phép con

 • Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành
 • Cấp giấy phép hoạt động ngành in
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
 • Cấp giấy phép hoạt động sàn giao dịch bất động sản
 • Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
 • Cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ
 • Cấp giấy phép hoạt động trung tâm tin học
 • Cấp giấy phép sản xuất thuốc thú y
 • Cấp giấy phép thành lập trường mầm non
 • Cấp giấy phép công bố lưu hành sản phẩm
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám
 • Cấp giấy phép nhập khẩu
 • Cấp giấy phép quảng cáo
 • Cấp giấy phép dạy nghề cơ sở
 • Cấp giấy phép bán lẻ rượu
 • Cấp giấy phép bán buôn rượu
 • Cấp giấy phép sản xuất rượu
 • Cấp giấy phép hoạt động trang tin điện tử ICP
 • Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
 • Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe oto
 • Cấp giấy phép khuyễn mãi theo chương trình
 • Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài
 • Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Câu hỏi thường gặp

 • Tôi có được phép bán buôn, bán lẻ rượu ngoại trên mạng hay không?
 • Cơ sở tôi bán cà phê cho khách hàng mang đi, tôi có phải xin cấp giấy
 • Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm?
 • Tôi có tòa nhà cho thuê, tôi cần phải xin cấp các loại giấy phép nào?