Đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ đăng ký thành lập công ty có số vốn đầu tư 100% từ nguồn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp thuộc một trong những trường hợp sau: Quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; Người nước ngoài muốn thành lập công ty ở Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ đăng ký thành lập công ty có số vốn đầu tư từ nguồn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp có từ 1% đến 100% vốn đầu tư nước ngoài ngay khi thành lập; Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục góp vốn từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài bằng các hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần , phần vốn góp của các tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng BBC và các trường hợp khác.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật Tuệ An cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các nội dung điều chỉnh như: Thay đổi thông tin nhà đầu tư; Thay đổi thông tin doanh nghiệp; Thay đổi thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô; Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Thay đổi hình thức đầu tư; Thay đổi vốn đầu tư; Thay đổi thời hạn thực hiện dự án đầu tư; Thay đổi thông tin nhà đầu tư, thay đổi nhà đầu tư.

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Luật Tuệ An cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp nước ngoài. Các giấy tờ, hồ sơ do công ty mẹ ký và đóng dấu, nếu doanh nghiệp mẹ không có con dấu phải được hợp pháp hóa bởi lãnh sự.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Thương nhân, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam thông qua mua vốn góp của công ty, mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông; Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh; Góp vốn vào công ty Việt Nam theo hình thức khác.

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Sự phát triển của các dự án bất động sản và các quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện đấu thầu và hoạt động tại Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ.

Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia, một khu vực mà mong muốn mở rộng thêm Chi nhánh ra nhiều quốc gia và vươn cánh tay ra toàn thế giới. Các doanh nghiệp này khi muốn mở thêm Chi nhánh để thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia khác nhau cần phải tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại. Đối với các thương nhân nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, việc thành lập Chi nhánh cần có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và mỗi thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập tối đa 1 Chi nhánh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương